MycoMedica - chińskie grzyby witalne hero gradient

Oświadczenie o dostępności

Niniejsza prezentacja internetowa uwzględnia dostępność i bezbarierowy dostęp do serwisu internetowego zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami tworzenia dostępnej strony internetowej oraz wytycznych przygotowanych na potrzeby nowelizacji ustawy nr 365/2000 Dz.U. o systemach informatycznych administracji publicznej.

Prezentacja jest tworzona zgodnie ze specyfikacjami wydanymi przez konsorcjum W3C zgodnie z używanym językiem znaczników HTML 4 Transitional, HTML 5 lub XHTML 1.1 Transitional z zachowaniem poprawności składniowej i semantycznej.
Treść jest całkowicie oddzielona od stylu za pomocą stylów kaskadowych. Prezentacja może być również używana na innych urządzeniach wyjściowych (telefony komórkowe, czytniki głosu itp.).
Niektóre dodatkowe informacje (zwłaszcza dokumenty do pobrania) są dostępne na stronie w innych formatach, najczęściej w formacie PDF. Aby przeglądać dokumenty w tym formacie, należy mieć zainstalowaną przeglądarkę Adobe Reader, którą można pobrać bezpłatnie z firmy Adobe Inc. lub inny program obsługujący format PDF.
Niektóre informacje uzupełniające (zwłaszcza dokumenty do pobrania) są dostępne w innych formatach, najczęściej PDF. Aby wyświetlić dokumenty w tym formacie, należy zainstalować przeglądarkę Adobe Flash Player, który można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej firmy Adobe Inc.

Do pełnego działania tej witryny, konieczne jest, aby w przeglądarce była obsługiwana i włączona obsługa języka JavaScript.

Gdzie można kupić nasze produkty?

 

Rozbudowana sieć dystrybutorów w całej Republice Czeskiej

Znajdź najbliższego sprzedawcę lub dystrybutora oferującego nasze produkty bądź też aptekę.

Pokaż najbliższych dystrybutorów