MycoMedica - chińskie grzyby witalne hero gradient

Ty również możesz wesprzeć Fundację Teresa Maxova dzieciom

 
 
 
Kupując ten produkt pomagasz zapłacić koszty studiówmłodym ludziom, którzy przeżyli dzieciństwo i dorastanie w domach dziecka. Dla dzieci z domu dziecka droga do zdobycia wykształcenia jest bardzo ciężka już na samym początku życia, nieraz zdobycie wykształcenia jest wręcz niemożliwe. Z Twoją pomocą mogą studenci znajdujący się w niekorzystnej sytuacji zamienić marzenia w rzeczywistość. Z każdego sprzedanego produktu przesyła MycoMedica 5,-CZK do Fundacji Teresa Maxova dzieciom.
 

O Fundacji Tereza Maxova dzieciom

Podstawową misją Fundacji Tereza Maxova dzieciom jest umożliwienie każdemu dziecku dorastać w rodzinie.

Może się wydawać, że jest to pozornie prosty cel, ale proszę uwierzyć, że ponad 24 000 dzieci w Czechach dorasta w placówkch opieki instytucjonalnej. Dlatego Czeska Republika znalazła się w czołówce Europy pod względem liczby dzieci wychowujących się poza własną rodziną. W przeliczeniu na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczej (na 100 000 mieszkańców) Czeska Republika jest na pierwszym miejscu. Za Czeską Republiką jest Bułgaria, Rumunia, Ukraina i inne kraje.

Aby pomóc zmienić tę niekorzystną sytuację, praca Fundacji Tereza Maxova dzieciom koncentruje się na następujących trzech filarach wsparcia:

  1. niedopuszczenie do odebrania dziecka ze środowiska rodzinnego. Uważamy, że dziecku najlepiej jest w jego rodzinie biologicznej, dlatego oferujemy rodzinom zagrożonym szczególną pomoc za pośrednictwem profesjonalnych organizacji non-profit. Fundacja na danym terenie pracuje w terenie, zapewnia asystencję i usługi doradcze dla rodzin, które są w kryzysie, różne terapie, próby zmiany systemu itp.
  2. wsparcie rodzicielstwa zastępczego Jeśli mechanizmy prewencyjne zawiodą, a dziecko jest jednak odebrane ześrodowiska rodzinnego, dążymy do znacznego ograniczenia jego pobytu w placówce opiekuńczej. Wspieramy rozszerzenie wszystkich form opieki rodzinnej i profesjonalną opiekę zastępczą, staramy się zapewnić dziecku tak szybko, jak to możliwe bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w ramionach zastępczej mamy i taty.
  3. kompensacja niedostatków opieki instytucjonalnej jest obszarem ściśle związanym ze wsparciem dzieci dorastających w przedszkolach i żłobkach. Młody człowiek, który spędził większość swojego życia w placówce opiekuńczej, potrzebuje pomocy w integracji do samodzielnego życia. W tej sytuacji wspierana jest edukacja, wszechstronny rozwój jak również są czynione starania mające na celu zapewnienie tym dzieciom równych szans wejścia w samodzielne życie po opuszczeniu domu dziecka.
Celem fundacji jest zapewnienie powszechnego wsparcia i pomocy dzieciom w niekorzystnej sytuacji i dzieciom opuszczonym z celem umożliwić im zdrowe i bezpeczne życie w rodzinie.
 
Dziękujemy za zainteresowanie. Nawet samo zaineresowanie może dużo zmienić.
 
naklejka Mycomedica

Gdzie można kupić nasze produkty?

 

Rozbudowana sieć dystrybutorów w całej Republice Czeskiej

Znajdź najbliższego sprzedawcę lub dystrybutora oferującego nasze produkty bądź też aptekę.

Pokaż najbliższych dystrybutorów